Uwagi dotyczące nośników rolkowych zamontowanych zewnętrznie
Uwagi dotyczące nośników rolkowych zamontowanych zewnętrznie

Uwagi dotyczące nośników rolkowych zamontowanych zewnętrznie

Upewnij się, że nośnik rolkowy zamontowany zewnętrznie jest prawidłowo skonfigurowany.
  • Najlepiej byłoby, aby nośniki były wprowadzane do drukarki bezpośrednio za nią przez szczelinę na nośniki składane w tylnej części drukarki. Aby uzyskać informacje na temat ładowania nośników, patrz Drukowanie na nośniku składanym.
  • Zmniejsz prędkość druku, aby zmniejszyć ryzyko zgaśnięcia silnika. Rolka charakteryzuje się najwyższym poziomem bezwładności przy próbie poruszenia rolki z nośnikiem. Większe średnice rolki na nośniki wymagają, aby drukarka przyłożyła wyższy moment obrotowy konieczny do rozpoczęcia ruchu rolki.
  • Nośnik powinien poruszać się płynnie i swobodnie. Nośnik nie powinien się ślizgać, przeskakiwać, szarpać, zakleszczać, a następnie przesuwać itp. po zamocowaniu na stojaku.
  • Drukarka nie powinna dotykać rolki z nośnikiem.
  • Drukarka nie powinna się ślizgać ani unosić na powierzchni roboczej.