Wymiana materiałów eksploatacyjnych
Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Jeśli etykiety skończyły się podczas drukowania, załaduj nowe nośniki przy włączonym zasilaniu drukarki (wyłączenie zasilania drukarki spowoduje utratę danych). Po załadowaniu nośnika naciśnij przycisk
Feed
(Podawanie), aby ponownie uruchomić operację.
Zaleca się korzystanie jedynie z wysokiej jakości etykiet i przywieszek, które zostały zatwierdzone przez producenta. W przypadku użycia etykiet, których powierzchnia klejąca nie przylega idealnie do podłoża, odsłonięte krawędzie takiej powierzchni mogą przykleić się do prowadnic i wałków wewnątrz drukarki, a następnie spowodować odklejenie się etykiet z podłoża i zacięcie w drukarce.