Lokalizowanie etykiety stanu konfiguracji drukarki
Lokalizowanie etykiety stanu konfiguracji drukarki

Lokalizowanie etykiety stanu konfiguracji drukarki

Etykieta stanu konfiguracji drukarki może być drukowana w jednym z maksymalnie 16 języków. Polecenie programowania
^KD
języka ZPL służy do zmiany języka wyświetlania dla większości pozycji stanu drukarki na etykiecie.
Informacje na temat dostępu do etykiet stanu konfiguracji drukarki znajdują się w części Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki) lub Tryby przycisku Feed (Podawanie).