Określanie rodzajów nośników termicznych
Określanie rodzajów nośników termicznych

Określanie rodzajów nośników termicznych

Drukowanie na nośnikach termotransferowych wymaga użycia taśmy, natomiast druk na nośnikach termicznych bezpośrednich nie wymaga jej wykorzystania.
Aby określić, czy taśmy należy użyć z określonym nośnikiem, patrz Wykonywanie testu zadrapania nośnika.