direktni termalni
direktni termalni

direktni termalni

Način štampanja pri kom glava za štampanje pritiska direktno medij. Zagrevanje elemenata glave za štampanje izaziva promenu boje premaza koji je osetljiv na toplotu i nalazi se na mediju. Selektivnim zagrevanjem elemenata glave za štampanje dok medij prelazi preko, slika se štampa na mediju. Pri ovom načinu štampanja se ne koristi traka.
Uporedite ovo i termalni prenos.