gužvanje trake
gužvanje trake

gužvanje trake

Gužvanje trake usled nepravilnog poravnanja ili pogrešnog pritiska glave za štampanje. Ovo gužvanje može da izazove praznine na otisku i/ili neravnomerno namotavanje iskorišćene trake. Ovo stanje treba otkloniti obavljanjem procedure podešavanja.