c-zt4x1-cleaning-schedule-and-procedures
Raspored i postupci čišćenja

Raspored i postupci čišćenja

Rutinsko preventivno održavanje je presudni deo normalnog rada štampača. Ako vodite računa o štampaču, možete da umanjite moguće probleme i postignete/održite željene standarde kvaliteta štampe.
Vremenom, kretanje medija ili trake preko glave za štampanje haba zaštitni keramički premaz, što dovodi do izlaganja i konačnog oštećenja elemenata za štampu (tačaka). Da biste izbegli abraziju:
  • Često čistite glavu za štampanje.
  • Smanjite postavke pritiska glave za štampanje i temperature progorevanja (zatamnjenosti) tako što ćete optimizovati balans između njih.
  • Kada koristite režim termalnog prenosa, pobrinite se da širina trake bude ista ili veća od medija. Na taj način ćete izbeći izlaganje elemenata glave za štampanje abrazivnijem materijalu nalepnice.
Kompanija Zebra nije odgovorna za oštećenja uzrokovana primenom tečnosti za čišćenje na štampač.
Namenski postupci čišćenja obuhvaćeni su ovim odeljkom. Pratite preporučeni raspored čišćenja naveden u tabeli ispod.
Ovi preporučeni intervali čišćenja dati su samo kao smernice. Možda ćete morati da čistite češće u zavisnosti od vaše određene namene i medija koji koristite za štampanje.
Preporučeni raspored čišćenja
Površina
Metod
Interval
Rastvarač*
Direktni termalni režim: Nakon svake rolne medija (ili 150 metara preklopnog medija).
Režim termalnog prenosa: Nakon svake rolne trake.
Valjak za štampanje
Rastvarač*
Senzori za medij
Izduvavanje vazduhom
Senzor trake
Izduvavanje vazduhom
Putanja medija
Rastvarač*
Putanja trake
Rastvarač*
valjak za stezanje (deo opcije za odlepljivanje)
Rastvarač*
Modul sekača
Ako se seku kontinuirani mediji osetljivi na pritisak
Rastvarač*
Nakon svake rolne medija (ili češće, u zavisnosti od namene i medija).
Ako se seče medij za oznake ili materijal podloge nalepnice
Rastvarač* i izduvavanje vazduhom
Nakon svake dve ili tri rolne medija.
Traka za otcepljivanje/odlepljivanje
Rastvarač*
Jednom mesečno.
Senzor preuzimanja nalepnice
Izduvavanje vazduhom
Jednom u šest meseci.
* Kompanija Zebra preporučuje da koristite komplet za preventivno održavanje (artikal broj 47362 ili artikal broj 105950-035 – pakovanje od više komada). Umesto kompleta za preventivno održavanje možete da koristite tkaninu koja se ne linja umočenu u izopropil-alkohol čistoće 99,7%.
Za štampače od 600 tpi, koristite film za čišćenje Save-a-Printhead. Ovaj specijalno premazani materijal uklanja nagomilane nečistoće bez oštećivanja glave za štampanje. Pozovite ovlašćenog prodavca ili distributera da biste dobili više informacija.