Menjanje postavki štampača
Menjanje postavki štampača
View content for :
Product:

Menjanje postavki štampača

U ovom odeljku su predstavljene postavke štampača koje možete da promenite i navedene su alatke za njihovo menjanje.
Ove alatke obuhvataju sledeće:
  • Prethodno instalirani upravljački program za Windows. (Za više detalja pogledajte odeljak Menjanje postavki štampača putem upravljačkog programa za Windows.)
  • Čarobnjaci štampača. (Pogledajte Čarobnjaci štampača.)
  • Korisnički meniji štampača (Za više detalja pogledajte odeljak Korisnički meniji.)
  • Upravljački programi za podešavanje Zebra štampača:
  • ZPL i Set/Get/Do (SGD) komandi (za više informacija pogledajte Zebra vodič za programiranje.)
  • Veb-stranice štampača kada štampač ima aktivnu vezu sa žičnim ili bežičnim serverom za štampanje (više informacija potražite u korisničkom priručniku za ZebraNet žični i bežični server za štampanje.)