Korisnički meniji
Korisnički meniji
View content for :
Product:

Korisnički meniji

Koristite korisničke menije štampača da biste konfigurisali štampač ako je potrebno.
Detaljne informacije o svakom od ovih menija potražite u odeljcima Meni System (Sistem), Meni za povezivanje, Meni Print (Štampanje), RFID meni i Meni Storage (Memorija).
Postavke štampača možete da izmenite putem korisničkih menija ili opciono koristeći metode navedene u nastavku. (Opisi korisničkim menija u ovom odeljku obuhvataju informacije o ovim opcionalnim metodima gde je to primenljivo.)
  • ZPL i Set/Get/Do (SGD) komande. (Više informacija potražite u Zebra vodiču za programiranje na lokaciji zebra.com/manuals.)
  • Veb-stranice štampača, u slučajevima kada štampač ima neaktivnu žičnu ili bežičnu vezu servera za štampanje. (Pogledajte ZebraNet korisnički priručnik za žični i bežični server za štampanje na lokaciji zebra.com/manuals.)
Čarobnjake za zadatke štampača takođe možete da koristite za promenu nekih postavki (pogledajte Čarobnjaci štampača).