Kalibracija senzora trake i medija
Kalibracija senzora trake i medija
View content for :
Product:

Kalibracija senzora trake i medija

Kalibracija štampača podešava osetljivost senzora medija i trake. Ona doprinosi i adekvatnom poravnanju slike koja se štampa i optimalnom kvalitetu štampe.
Obavite kalibraciju u sledećim situacijama:
  • Prešli ste na drugu veličinu ili tip trake ili medija.
  • Štampač nailazi na bilo koji od sledećih problema:
    • preskače nalepnice
    • odštampana slika se pomera ulevo/udesno ili nagore/nadole
    • traka nije detektovana nakon umetanja ili kada se potroši
    • nekontinuirane nalepnice se tretiraju kao kontinuirane