Korišćenje režima odlepljivanja (sa prihvatanjem podloge ili bez njega)
Korišćenje režima odlepljivanja (sa prihvatanjem podloge ili bez njega)
View content for :
Product:

Korišćenje režima odlepljivanja
(sa prihvatanjem podloge ili bez njega)

Putanja umetanja medija počinje isto za opciju odlepljivanja i za opciju prihvatanja podloge. Opcija odlepljivanja je prikazana na slikama koje se odnose na obe opcije.
Opcija odlepljivanja
Opcija prihvatanja podloge
 1. Umetnite medij u štampač. Pogledajte Umetanje medija u štampač.
 2. Otpustite sklop glave za štampanje.
  Dok se poluga glave za štampanje okreće nagore, sklop glave za štampanje se okreće nagore.
 3. Izvucite spoljnu vođicu za medije do kraja.
 4. Umetnite medije kao što je prikazano. Uverite se da medij prolazi kroz prorez na transmisivnom senzoru medija (1) i ispod unutrašnje vođice za medij (2). Medij treba samo da dodiruje pozadinu proreza transmisivnog senzora medija.
  Glava za štampanje može da bude vruća i može da uzrokuje ozbiljne opekotine. Sačekajte da se glava za štampanje ohladi.
 5. Gurnite nadole polugu za otpuštanje mehanizma za odlepljivanje da biste otvorili sklop za odlepljivanje.
 6. Izvucite oko 500 mm (18 inča) medija iz štampača. Uklonite i odložite nalepnice iz ovog izvučenog medija, ostavljajući samo podlogu.
 7. Umetnite podlogu iza sklopa za odlepljivanje. Pobrinite se da kraj podloge pada izvan štampača.
 8. Dovršite ovaj korak samo ako želite da koristite režim odlepljivanja sa prihvatanjem podloge. Štampač mora da ima instaliranu opciju za prihvatanje podloge. Ako ne koristite prihvatanje podloge, preskočite ovaj korak.
  1. Uvucite podlogu u prorez na osovini za prihvatanje podloge.
  2. Gurnite podlogu unazad dok ne dodirne zadnju ploču sklopa osovine za prihvatanje podloge.
  3. Obmotajte podlogu oko osovine za prihvatanje podloge, a zatim okrenite osovinu u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste zategli podlogu.
 9. Zatvorite sklop za odlepljivanja pomoću poluge za otpuštanje mehanizma za odlepljivanje.
  Desnom rukom zatvorite sklop za odlepljivanje pomoću poluge za otpuštanje mehanizma za odlepljivanje. Ne koristite se levom rukom da biste lakše zatvorili. Gornja ivica valjka/sklopa za odlepljivanje bi mogla da vam uštine prste.
 10. Provlačite spoljašnju vođicu za medije sve dok ne dodirne ivicu medija.
 11. Zatvorite sklop glave za štampanje.
 12. Zatvorite poklopac za medij.
  Zatvorite poklopac za medij sa opcijom za odlepljivanje
 13. Postavite štampač u režim za odlepljivanje (pogledajte meni Print (Štampanje) > Label Position (Položaj nalepnice) > Collection Method (Metod prikupljanja)).
 14. Pritisnite
  PAUSE (Pauziraj)
  da biste izašli iz režima pauze i omogućili štampanje.
  Štampač će možda obaviti kalibraciju nalepnice ili uvući nalepnicu, u zavisnosti od postavki.
 15. Da biste postigli optimalne rezultate, kalibrišite štampač. Pogledajte Kalibracija senzora trake i medija.
 16. Potvrdite da štampač može da odštampa nalepnicu sa konfiguracijom držeći istovremeno tastere
  FEED (Uvuci)
  i
  CANCEL (Otkaži)
  2 sekunde.