Instalacija softvera za dizajniranje nalepnica
Instalacija softvera za dizajniranje nalepnica

Instalacija softvera za dizajniranje nalepnica

Izaberite i instalirajte softver koji ćete koristiti za kreiranje formata nalepnica za štampač.
Jedna opcija je ZebraDesigner, koji možete da preuzmete sa lokacije zebra.com/zebradesigner. Možete da izaberete da koristite ZebraDesigner Essentials besplatno ili kupite ZebraDesigner Professional za robusniji komplet alatki.
Primer ekrana ZebraDesigner Essentials