Pokretanje čarobnjaka za štampanje i štampanje probne nalepnice
Pokretanje čarobnjaka za štampanje i štampanje probne nalepnice
View content for :
Product:

Pokretanje čarobnjaka za štampanje i štampanje probne nalepnice

Čarobnjak za štampanje konfiguriše štampač, štampa probne nalepnice i prilagođava kvalitet štampe na osnovu rezultata na probnim nalepnicama.
Kada koristite čarobnjake, nemojte da šaljete podatke na štampač sa hosta.
Da biste ostvarili optimalne rezultate, koristite medije pune širine uz
Print Wizard (Čarobnjak za štampanje)
ili
Set All Wizard (Čarobnjak za podešavanje svega)
. Ako je medij manji od slike koju treba odštampati, otisak može biti odsečen ili odštampan preko više nalepnica.
Kada završite postupke za podešavanje štampača i pokrenete čarobnjak za podešavanje štampača, koristite ovaj odeljak za štampanje probne nalepnice. Štampanje ove nalepnice vam omogućava da vidite da li je veza funkcionalna i da li je potrebno da prilagodite neka od podešavanja štampača.
 1. Na početnom ekranu dodirnite
  Wizards (Čarobnjaci)
  Print (Štampanje)
  Start Print (Pokreni štampanje)
  .
 2. Pratite upite da biste naveli sledeće podatke:
  • tip štampanja (termalni prenos ili direktni termalni)
  • tip nalepnice (kontinuirana, prorez/urez ili oznaka)
  • širina nalepnice
  • metod prikupljanja (otcepljivanje, odlepljivanje, premotavanje, sekač, odloženo rezanje, odlepljivanje bez podloge, premotavanje bez podloge, otcepljivanje bez podloge ili aplikator)
  Kada ih navedete, čarobnjak će vas uputiti da umetnete medij, a zatim da postavite nalepnicu preko senzora medija.
 3. Umetnite medij tako da nalepnica bude preko zelenog svetla sa senzora medija, a zatim dodirnite znak potvrde.
 4. Kada se pojavi poruka, zatvorite glavu za štampanje, a zatim dodirnite sledeći znak potvrde.
  Štampač se kalibriše, a zatim će prikazati upit da li želite da odštampate probnu nalepnicu.
 5. Pratite uputstva dok štampač ne završi autokalibraciju.
 6. Kada budete upitani da odštampate probnu nalepnicu, dodirnite znak potvrde.
  Odštampaće se probna nalepnica slična ovoj. Ako su nalepnice manje od slike, odštampaće se samo deo probne nalepnice.
 7. Ispitajte položaj nalepnice preko trake za otcepljivanje. Ako je potrebno, nakon štampanja promenite položaj medija preko trake za otcepljivanje.
  • Ako prostor između nalepnica pada na traku za otcepljivanje, nastavite sa sledećim koracima.
  • Ako prostor između nalepnica ne pada direktno na traku za otcepljivanje, nakon štampanja promenite položaj medija preko trake za otcepljivanje.
   Manji brojevi pomeraju medij u štampač za navedeni broj tačaka (linija cepanja se približava ivici nalepnice koja je upravo odštampana).
   Veći brojevi pomeraju medij iz štampača (linija cepanja se približava vodećoj ivici sledeće nalepnice).
   Menjanje položaja medija.
 8. Ispitajte kvalitet slike na probnoj nalepnici. Da li je kvalitet bar-koda i teksta na probnoj nalepnici prihvatljiv? Pomoć potražite u odeljku Procenjivanje kvaliteta bar-koda.
  • Ako jeste, dodirnite znak potvrde, a zatim proverite da li postoje druge nepravilnosti koje utiču na kvalitet štampe. Pogledajte Problem sa štampanjem ili kvalitetom štampe.
  • Ako nije, podesite kvalitet štampe ručno tako što ćete promeniti podešavanja zatamnjenosti i brzine putem sistema menija štampača ili pokrenite čarobnjak Print Quality Assistance. Pogledajte Korišćenje čarobnjaka za pomoć sa kvalitetom štampe.