Procenjivanje kvaliteta bar-koda
Procenjivanje kvaliteta bar-koda

Procenjivanje kvaliteta bar-koda

Slika ispod prikazuje kako postavke štampača, kao što su zatamnjenost i brzina štampanja, mogu da utiču na kvalitet odštampanih bar-kodova.
Podesite zatamnjenost štampe na najnižu postavku koja daje dobar kvalitet štampe. Print Quality Assistant u odeljku Pokretanje čarobnjaka za štampanje i štampanje probne nalepnice može da vam pomogne da odredite najoptimalnije postavke.
Poređenje zatamnjenosti bar-koda
Ilustracija razlika zatamnjenosti bar-koda
Izgled
Opis
Previše tamne nalepnice
Veoma očigledno. Mogu da budu čitljive, ali nisu „u okviru specifikacija“.
 • Normalne trake bar-koda se povećavaju.
 • Praznine malih alfanumeričkih znakova mogu da budu popunjeni mastilom.
 • Trake i razmaci rotiranih bar-kodova su spojeni.
Blago tamnije nalepnice
Nije očigledno u tolikoj meri kao kod previše tamnih nalepnica.
 • Normalni bar-kod će biti „u okviru specifikacija“.
 • Mali alfanumerički znakovi će biti podebljani i mogu da budu malo ispunjeni.
 • Razmaci rotiranih bar-kodova su mali u poređenju sa kodom koji je „u okviru specifikacija“, što može da učini kôd nečitljivim.
Nalepnice „u okviru specifikacija“
Da li je nalepnica „u okviru specifikacija“ ili nije može da potvrdi samo verifikator, ali one obično ispoljavaju neke vidljive karakteristike.
 • Normalni bar-kod će imati kompletne, ujednačene trake sa jasnim, razdvojenim razmacima.
 • Rotirani bar-kod će imati kompletne, ujednačene trake sa jasnim, razdvojenim razmacima. Iako možda neće izgledati tako dobro kao blago tamni bar-kod, biće „u okviru specifikacija“.
 • U normalnom i rotiranom stilu mali alfanumerički znakovi izgledaju kompletno.
Blago svetlije nalepnice
U nekim slučajevima, one su poželjnije od blago tamnijih nalepnica za bar-kodove „u okviru specifikacija“.
 • Normalni i rotirani bar-kodovi biće „u okviru specifikacija“, ali mali alfanumerički znakovi možda neće biti potpuni.
Previše svetle nalepnice
One su očigledne.
 • Normalni i rotirani bar-kodovi imaju nepotpune trake i razmake.
 • Mali alfanumerički znakovi su nečitljivi.