Vežba 5: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću uređaja i odštampajte nalepnicu
Vežba 5: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću uređaja i odštampajte nalepnicu
View content for :
Product:

Vežba 5: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću uređaja i odštampajte nalepnicu

Koraci u ovoj vežbi mogu da se razlikuju u izvesnoj meri u zavisnosti od:
 • uređaja (telefon ili tablet)
 • dobavljača usluge
 • da li već imate besplatnu aplikaciju Zebra Utilities instaliranu na uređaju
Konkretna uputstva o konfigurisanju štampača za korišćenje Bluetooth interfejsa potražite u Zebra Bluetooth korisničkom priručniku. Kopija ovog priručnika dostupna je na lokaciji zebra.com/manuals.
 1. Kopirajte datoteku
  SMARTDEVINPUT.ZPL
  na uređaj.
 2. Ako na uređaju nije instalirana aplikacija Zebra Utilities, otvorite prodavnicu aplikacija za uređaj, potražite aplikaciju Zebra Setup Utilities i instalirajte je.
 3. Ako vaš telefon podržava tehnologiju NFC, uparite uređaj sa štampačem tako što ćete držati uređaj pored ikone NFC na štampaču. U suprotnom, uparite ga pomoću Bluetooth postavki na uređaju.
  1. Ako je potrebno, pristupite Bluetooth informacijama o štampaču pomoću uređaja. Uputstva potražite u dokumentaciji proizvođača za vaš uređaj.
  2. Ako je potrebno, izaberite serijski broj Zebra štampača da biste ga uparili sa uređajem.
  3. Kada štampač detektuje uređaj, štampač će možda od vas tražiti da prihvatite ili odbacite uparivanje. Ako je potrebno, dodirnite
   ACCEPT (Prihvati)
   . Neki uređaji će se upariti sa štampačem bez ovog upita.
   Štampač i uređaj će se upariti.
 4. Pokrenite aplikaciju Zebra Utilities na uređaju.
  Prikazaće se glavni meni aplikacije Zebra Utilities.
 5. Dodirnite
  Available Files (Dostupne datoteke)
  .
  Pametni uređaj dobija podatke sa štampača i prikazuje ih.
  Ovaj proces preuzimanja može da potraje nekoliko minuta.
 6. Krećite se kroz prikazane formate i izaberite
  SMARTDEVINPUT.ZPL
  .
  Na osnovu polja
  ^FN
  u formatu nalepnice, uređaj će od vas zatražiti da unesete ime.
 7. Unesite svoje ime na upit.
 8. Ako želite, promenite količinu nalepnica za štampanje.
 9. Dodirnite
  Send to Printer (Pošalji štampaču)
  da biste odštampali nalepnicu.