USB host
USB host
View content for :
Product:

USB host

Štampač može da bude opremljen jednim ili dva host USB porta na prednjoj tabli. host USB port omogućava vam da na štampač povezujete USB uređaje – kao što su tastatura, skener ili USB fleš uređaj. Vežbe u ovom odeljku naučiće vas kako da obavite USB preslikavanje, kako da prenesete datoteke na štampač i sa njega i kako da unesete informacije koje su zatražene, a zatim da odštampate nalepnicu koristeći te informacije.
Kada koristite host USB port, datoteke treba da budu imenovane koristeći samo od 1 do 16 alfanumeričkih znakova (A, a, B, b, C, c... 0, 1, 2, 3...). Nemojte koristiti azijske znakove, ćirilične znakove niti akcentovane znakove u nazivima datoteka.
Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.