Vežba 3: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj ili sa njega
Vežba 3: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj ili sa njega
View content for :
Product:

Vežba 3: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj ili sa njega

Opcija „Copy USB File“ (Kopiraj datoteku sa USB uređaja) omogućava da kopirate datoteke sa USB uređaja za masovno skladištenje na E: disk jedinicu fleš memorije štampača.
 1. Kopirajte sledeće datoteke u matični direktorijum na USB fleš uređaju.
  Nemojte da stavljate ove datoteke u potfasciklu.
 2. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port na prednjoj strani štampača.
 3. Dodirnite
  Menu (Meni)
  Storage (Memorija)
  USB
  Copy: (Kopiraj:) Files to Printer (Datoteke na štampač)
  .
  Štampač učitava sve izvršne datoteke i obrađuje ih. Prikazaće se lista dostupnih datoteka. (Po želji, možete da koristite opciju
  Select All (Izaberi sve)
  da biste kopirali sve dostupne datoteke sa USB fleš uređaja.)
 4. Izaberite datoteke
  STOREFMT.ZPL
  . i
  STOREFMTM1.ZPL
  .
 5. Dodirnite znak potvrde da biste kopirali datoteke.
  Štampač čuva datoteke u memoriji
  E:
  .
 6. Uklonite USB fleš uređaj iz host USB porta.
Sada možete da kopirate datoteke sa štampača na USB fleš uređaj tako što ćete dodirnuti stavku
Menu (Meni)
Storage (Memorija)
USB
Copy: (Kopiraj:) Files to USB (Datoteke na USB)
.
Opcija
SELECT ALL (Izaberi sve)
ponuđena je za čuvanje svih the dostupnih datoteka sa štampača na USB fleš uređaj. Svaka
.ZPL
datoteka koja se kopira biće naknadno obrađena tako da sadržaj datoteke bude pogodan za slanje na štampač radi normalnog izvršavanja.