c-zt4x1-what-kind-of-ribbon-can-i-use
Koju vrstu trake mogu da koristim?

Koju vrstu trake mogu da koristim?

Rolne trake su namotane tako da je površina premazana mastilom sa unutrašnje strane rolne ili sa spoljne strane rolne. Ovaj štampač sa standardnom opcijom za termalni prenos koristi traku koja je premazana sa spoljne strane. Opciona osovina za traku dostupna je za upotrebu trake koja je premazana sa unutrašnje strane. Da biste dobili informacije o naručivanju, obratite se ovlašćenom Zebra prodavcu.
Ako niste sigurni koja strana određene rolne trake je premazana, obavite test lepljenja ili test grebanjem trake da biste utvrdili koja strana je premazana.