Početni ekran
Početni ekran
View content for :
Product:

Početni ekran

Početni ekran štampača prikazuje trenutni status štampača i omogućava vam da pristupite menijima štampača. Možete da rotirate sliku na štampaču za 360 stepeni da biste je videli iz svih uglova.
Ako je boja pozadine početnog ekrana žuta ili crvena, štampač je u stanju upozorenja ili greške. Više informacija potražite u odeljku Stanja upozorenja i greške.
Sledeće stavke se nalaze na kartici
Print Status (Status štampanja)
na početnom ekranu:
  • Menu (Meni) – omogućava menjanje postavki štampača. Pogledajte odeljak Korisnički meniji.
  • Wizards (Čarobnjaci) – omogućava vam da menjate postavke štampača prolaženjem kroz upite. Pogledajte odeljak Čarobnjaci štampača.
  • Shortcuts (Prečice) – omogućava vam da brzo pristupate nedavnim stavkama menija i da čuvate omiljene. Dodirnite zatamnjenu ikonu srca pored stavke menija da biste je sačuvali na listi omiljenih. Omiljene stavke se prikazuju redosledom kojim su sačuvane.