Žični 10/100 Ethernet server za štampanje (spoljni)
Žični 10/100 Ethernet server za štampanje (spoljni)

Žični 10/100 Ethernet server za štampanje (spoljni)

Ova ZebraNet Ethernet opcija vam omogućava da programirate informacije o mrežnoj konfiguraciji na serveru za štampanje, koje možete da delite među štampačima. Standardna Ethernet veza čuva informacije o konfiguraciji na samom štampaču.