Opšte specifikacije
Opšte specifikacije
View content for :
Product:

Opšte specifikacije

Visina
Standardni
279 mm (11,0 inča)
Sa opcijom za prihvatanje podloge
324 mm (12,75 inča)
Širina
241 mm (9,5 inča)
Dužina*
432 mm (17 inča)
Težina*
9,1 kg (20 lb)
Temperatura
Radna
Termalni prenos: od 5° do 40°C (od 40° do 105°F)
Direktni termalni: od 0° do 40°C (od 32° do 105°F)
Skladištenje
od -40° do 60°C (od -40° do 140°F)
Relativna vlažnost
Radna
od 20% do 85%, bez kondenzacije
Skladištenje
od 5% do 85%, bez kondenzacije
Memorija
256 MB SDRAM memorije (32 MB dostupno korisniku)
256 MB ugrađene linearne fleš memorije (64 MB dostupno korisniku)
Dodatne funkcije
  • Korisnički interfejs u boji osetljiv na dodir, dijagonale 109 mm (4,3 inča)
  • Real-Time Clock (RTC)
  • Opcioni RFID
  • Opcioni interfejs aplikatora
* Osnovni model sa zatvorenim poklopcem za medij. Dimenzije i težina mogu da se razlikuju u zavisnosti od dodatih opcija.