Specifikacije medija
Specifikacije medija
View content for :
Product:

Specifikacije medija

Dužina nalepnice*
Minimalno* (otcepljivanje)
17,8 mm (0,7 inča)
Minimalno* (odlepljivanje)
12,7 mm (0,5 inča)
Minimalno* (sekač)
25,4 mm (1,0 inča)
Minimalno* (RFID)
Razlikuje se za svaki tip primopredajnika
Maksimalno**
991 mm (39 inča)
Širina medija
(nalepnica i podloga)
Minimalno
(osim RFID)
19 mm (0,75 inča)
Minimalno (RFID)
Razlikuje se za svaki tip primopredajnika
Maksimalno
114 mm (4,5 inča)
Ukupna debljina
(uključujući podlogu, ako postoji)
Minimalno
0,076 mm (0,003 inča)
Maksimalno
0,25 mm (0,010 inča)
Maksimalni spoljni prečnik rolne
Jezgro od 76 mm (3 inča)
203 mm (8 inča)
Jezgro od 25 mm (1 inč)
152 mm (6 inča)
Prorez između nalepnica
Minimalno
2 mm (0,079 inča)
Poželjno
3 mm (0,118 inča)
Maksimalno
4 mm (0,157 inča)
Veličina ureza za ulaznicu/oznaku (širina x dužina)
6 mm x 3 mm (0,25 inča x 0,12 inča)
Prečnik rupe
3,18 mm (0,125 inča)
Položaj ureza ili rupe (centrirano od unutrašnje ivice medija)
Minimalno
3,8 mm (0,15 inča)
Maksimalno
57 mm (2,25 inča)
Gustina, u jedinicama optičke gustine (ODU) (crna oznaka)
> 1,0 ODU
Maksimalna gustina medija
≤ 0,5 ODU
Transmisivni senzor medija (fiksni položaj)
11 mm (7/16 inča) od unutrašnje ivice
Dužina crne oznake
od 2,5 do 11,5 mm (od 0,098 do 0,453 inča)
Širina crne oznake
≥ 9,5 mm (≥ 0,37 inča)
Lokacija crne oznake (unutar unutrašnje ivice medija)
1 mm (0,04 inča)
Gustina crnog medija
> 1,0 jedinice optičke gustine (ODU)
Maksimalna gustina medija
0,3 ODU
* Na registraciju medija i minimalnu dužinu nalepnice utiču vrsta i širina medija, vrsta trake i brzina štampanja*. Učinak se poboljšava sa optimizacijom ovih faktora. Kompanija Zebra preporučuje da svaku primenu kvalifikujete detaljnim testiranjem.
** Na maksimalne dužine nalepnice utiče izbor opcija i nadređenog firmvera.