Spoljašnjost štampača
Spoljašnjost štampača

Spoljašnjost štampača

Spoljne površine štampača možete da očistite tkaninom koja se ne linja i malom količinom blagog deterdženta, ako je potrebno. Nemojte da koristite agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače.
Kompanija Zebra nije odgovorna za oštećenja uzrokovana primenom tečnosti za čišćenje na štampač.