Čišćenje i podmazivanje modula sekača
Čišćenje i podmazivanje modula sekača
View content for :
Product:

Čišćenje i podmazivanje modula sekača

Ako sekač ne reže nalepnice precizno ili ako se nalepnice zaglavljuju u njemu, očistite sekač.
Radi lične bezbednosti, uvek isključite i izvucite kabl za napajanje štampača pre obavljanja ovog postupka.
 1. Otvorite poklopac za medij.
  Otvorite poklopac za medij sa opcijom za otcepljivanje
 2. Isključite (O) štampač, a zatim isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
 3. Uklonite medij koji je provučen kroz modul sekača.
 4. Olabavite i uklonite vijak i maticu sa štitnika sekača.
  Sečivo sekača je oštro. Nemojte dodirivati niti trljati sečivo prstima.
 5. Uklonite štitnik sekača.
 6. Ako je potrebno, okrenite vijak motora sekača da biste potpuno otkrili sečivo sekača u obliku slova V (1).
 7. Pomoću štapića sa vatom iz kompleta za preventivno održavanje (broj artikla 47362) brišite duž gornje rezne površine i sečivo sekača. Umesto kompleta za preventivno održavanje možete da koristite čisti štapić sa vatom umočen u izopropil-alkohol čistoće 90%. Sačekajte da rastvarač ispari.
 8. Kada rastvarač ispari, namočite čisti štapić sa vatom u silikonsko mazivo višeg viskoziteta ili PTFE uljano mazivo opšte namene.
 9. Nanesite ravnomerni sloj duž svih izloženih površina oba sečiva sekača. Uklonite sav višak ulja kako ne bi došlo u kontakt sa glavom za štampanje ili valjkom za štampanje.
  Sečivo sekača je oštro. Radi bezbednosti operatera vratite štitnik sekača.
 10. Vratite štitnik sekača i pričvrstite ga vijkom i maticom koje ste ranije uklonili.
 11. Zatvorite poklopac za medij.
  Zatvorite poklopac za medij sa opcijom za otcepljivanje
 12. Uključite štampač u izvor napajanja, a zatim uključite (I) štampač.
  Sečivo sekača će se vratiti u radni položaj.
 13. Ako učinak sekača i dalje bude nezadovoljavajući, obratite se ovlašćenom serviseru.