Podmazivanje
Podmazivanje

Podmazivanje

U slučaju ovog štampača, podmazivanje je potrebno samo za modul sekača. Pratite uputstva u odeljku Čišćenje i podmazivanje modula sekača. Nemojte podmazivati bilo koje druge delove štampača.
Neka komercijalno dostupna maziva oštetiće površinski sloj i mehaničke delove ako se primene na ovom štampaču.