t-zt2x0-cancel-self-test
Samotestiranje putem funkcije CANCEL (Otkaži)

Samotestiranje putem funkcije CANCEL (Otkaži)

Samotestiranje putem funkcije CANCEL (Otkaži) štampa nalepnicu sa konfiguracijom štampača i nalepnicu sa konfiguracijom mreže. Druge načine štampanja ovih nalepnica potražite u odeljku Print Information (Štampanje informacija)).
 1. Isključite (O) štampač.
 2. Pritisnite i zadržite
  CANCEL (Otkaži)
  dok uključujete (I) štampač. Držite
  CANCEL (Otkaži)
  dok se prvi indikator kontrolne table ne isključi.
  Štampač će odštampati nalepnicu sa konfiguracijom, a zatim nalepnicu sa konfiguracijom mreže kao što je prikazano u ovim primerima.
  Primer nalepnice sa konfiguracijom štampača
  Primer nalepnice sa konfiguracijom mreže