t-zt2x0-final-steps-for-peel-off-mode-with-or-without-liner-take-up
Završni koraci za režim odlepljivanja (sa prihvatanjem podloge ili bez njega)

Završni koraci za režim odlepljivanja (sa prihvatanjem podloge ili bez njega)

 1. Gurnite nadole polugu za otpuštanje mehanizma za odlepljivanje da biste otvorili sklop za odlepljivanje.
 2. Izvucite medij oko 500 mm (18 inča) iz štampača.
 3. Uklonite izložene nalepnice tako da ostane samo podloga.
 4. Umetnite podlogu iza sklopa za odlepljivanje. Pobrinite se da kraj podloge pada izvan štampača.
 5. Dovršite ovaj korak samo ako želite da koristite režim odlepljivanja sa prihvatanjem podloge.
  Štampač mora da ima instaliranu opciju za prihvatanje podloge.
  1. Umetnite podlogu u prorez na osovini za prihvatanje podloge (1).
  2. Gurnite podlogu unazad dok ne dodirne zadnju ploču sklopa osovine za prihvatanje podloge.
  3. Obmotajte podlogu oko osovine za prihvatanje podloge i okrenite osovinu u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste zategli podlogu.
  U sledećem koraku, desnom rukom zatvorite sklop za odlepljivanje pomoću poluge za otpuštanje mehanizma za odlepljivanje. Ne koristite se levom rukom da biste lakše zatvorili. Gornja ivica valjka/sklopa za odlepljivanje bi mogla da vam uštine prste.
 6. Zatvorite sklop za odlepljivanja pomoću poluge za otpuštanje mehanizma za odlepljivanje.
 7. Provlačite spoljašnju vođicu za medije sve dok ne dodirne ivicu medija.
 8. Okrenite polugu za otvaranje glave za štampanje nadole dok glava za štampanje ne nalegne na mesto.
 9. Podesite štampač u režim za odlepljivanje (više informacija potražite u odeljku Režim štampanja).
 10. Zatvorite vrata za medij.
 11. Pritisnite
  PAUSE (Pauziraj)
  da biste izašli iz režima pauze i omogućili štampanje.
  Štampač će možda obaviti kalibraciju nalepnice ili uvući nalepnicu, u zavisnosti od postavki.
 12. Da biste postigli optimalne rezultate, kalibrišite štampač. Pogledajte Kalibracija senzora trake i medija.
 13. Obavite Samotestiranje putem funkcije CANCEL (Otkaži) da biste proverili da li štampač može da štampa nalepnicu konfiguracije.
  Umetanje medija u režimu odlepljivanja je završeno.