t-zt4x1-cleaning-the-printhead-and-platen-roller
Čišćenje glave za štampanje i valjka za štampanje

Čišćenje glave za štampanje i valjka za štampanje

Nedosledan kvalitet štampe, kao što su praznine na bar-kodu ili grafikama, što može da ukazuje na zaprljanu glavu za štampanje. Preporučeni raspored čišćenja potražite u odeljku Raspored i postupci čišćenja.
Iako ne morate da isključujete napajanje štampača kada radite blizu otvorene glave za štampanje, kompanija Zebra to preporučuje kao meru predostrožnosti.
Ako isključite napajanje, izgubićete sve privremene postavke, kao što su postavke formata nalepnice, koje ćete morati ponovo da unesete pre nego što nastavite sa štampanjem.
Pre dodirivanja sklopa glave za štampanje ispraznite nakupljeni statički elektricitet tako što ćete dodirnuti metalni okvir štampača ili pomoću antistatičke trake za zglob i podloge.
 1. Podignite vrata za medij.
  HOT SURFACE (Vruća površina):
  Glava za štampanje može da bude vruća i može da uzrokuje ozbiljne opekotine. Sačekajte da se glava za štampanje ohladi.
 2. Otvorite sklop glave za štampanje tako što ćete okrenuti polugu za otvaranje glave za štampanje nagore.
 3. Uklonite traku (ako se koristi) i medij.
 4. Pomoću štapića sa vatom iz Zebra kompleta za preventivnu negu obrišite uzduž braon traku na sklopu glave za štampanje od jednog kraja do drugog. Umesto kompleta za preventivno održavanje možete da koristite čisti štapić sa vatom umočen u izopropil-alkohol čistoće 99,7%. Sačekajte da rastvarač ispari.
 5. Dok ručno okreće valjak za štampanje, očistite ga temeljno štapićem sa vatom. Sačekajte da rastvarač ispari.
 6. Umetnite traku (ako se koristi) i medij. Uputstva potražite u odeljku Umetanje trake ili Ubacivanje medija.
 7. Okrenite polugu za otvaranje glave za štampanje nadole dok glava za štampanje ne nalegne na mesto.
 8. Zatvorite vrata za medij.
  Štampač je spreman za rad.
 9. Pritisnite
  PAUSE (Pauziraj)
  da biste izašli iz režima pauze i omogućili štampanje.
  Štampač će možda obaviti kalibraciju nalepnice ili uvući nalepnicu, u zavisnosti od postavki.
Ako ovim postupkom ne poboljšate kvalitet štampe, pokušajte da očistite glavu za štampanje filmom za čišćenje Save-A-Printhead. Ovaj specijalno premazani materijal uklanja nagomilane nečistoće bez oštećivanja glave za štampanje.
Pozovite ovlašćenog Zebra prodavca da biste dobili više informacija.