t-zt4x1-using-the-print-quality-assistance-wizard
Korišćenje čarobnjaka za pomoć sa kvalitetom štampe

Korišćenje čarobnjaka za pomoć sa kvalitetom štampe

 1. Dodirnite
  Print Quality Assistance (Pomoć sa kvalitetom štampe)
  .
  Štampač će tražiti broj probnih nalepnica koje treba odštampati. Što više nalepnica odaberete da odštampate, utoliko ćete imati više dostupnih izbora za kvalitet štampe. U načelu, ako je probna nalepnica iz prethodnog čarobnjaka bila prihvatljiva, u ovom koraku će verovatno biti potreban manji broj probnih nalepnica.
 2. Izaberite broj probnih nalepnica za štampanje.
  Štampač će odštampati navedeni broj probnih nalepnica i upitaće vas za koju probnu nalepnicu ste se odlučili.
 3. Odlučite koja probna nalepnica je optimalnog kvaliteta. (Pomoć potražite u odeljku Procenjivanje kvaliteta bar-koda.) Ako nijedna nalepnica nije prihvatljiva, pomoću strelice se vratite na prethodni ekran u čarobnjaku, a zatim izaberite veći broj probnih nalepnica.
 4. Iz liste na ekranu izaberite identifikator za probnu nalepnicu sa navedenim kvalitetom, a zatim dodirnite znak potvrde.
  Štampač će promeniti zatamnjenost i brzinu na nivoe korišćene za izabranu probnu nalepnicu.
 5. Ako je potrebno, pogledajte Problem sa štampanjem ili kvalitetom štampe da biste videli koji drugi problemi mogu da utiču na kvalitet štampe.
Postupak podešavanja štampanja je završen.