การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหา
การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหา

การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหา

ส่วนนี้กล่าวถึงขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทำงาน