การทำความสะอาด
การทำความสะอาด

การทำความสะอาด

ส่วนนี้กล่าวถึงวิธีการทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ของเครื่องพิมพ์และความถี่ในการทำความสะอาด
บริเวณ
วิธีการ
ความถี่
หัวพิมพ์
ใช้ปากกาทำความสะอาดของ Zebra (ชิ้นส่วนเลขที่ 105950-035), ชุดดูแลรักษาเชิงป้องกันของ Zebra (ชิ้นส่วนเลขที่ 47362) หรือผ้าชุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 99.7 %
ทุกครั้งที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ครบห้าม้วน (หรือบ่อยกว่านั้น หากต้องการ) สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์แบบไม่มีกระดาษรองด้านหลัง จะต้องทำความสะอาดทุกครั้งที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์หมดม้วน
พื้นผิวของลูกยางกดกระดาษ
หมุนลูกยางกดกระดาษ และทำความสะอาดให้ทั่วโดยใช้ผ้าสะอาดปราศจากขุย ชุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 99.7% เล็กน้อย
ทุกครั้งที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ครบห้าม้วน (หรือบ่อยกว่านั้น หากต้องการ)
แถบฟันปลาฉีกกระดาษ
ทำความสะอาดให้ทั่วด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 99.7 % และไม้พันสำลี
ตามความจำเป็น
ตัวเครื่องด้านนอก
ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือผ้าชุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 99.7 99.7%
ตามความจำเป็น
ภายในเครื่องพิมพ์
ปัดออกจากตัวเครื่องพิมพ์เบาๆ ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีฝุ่นเกาะที่หน้าต่างเซนเซอร์
ตามความจำเป็น
บริเวณทำความสะอาด
1
ลูกยางกดกระดาษ
2
ภายในเครื่องพิมพ์
3
ภายในเครื่องพิมพ์
4
แถบฟันปลาฉีกกระดาษ