คำแนะนำในการทำความสะอาดทั่วไป
คำแนะนำในการทำความสะอาดทั่วไป

คำแนะนำในการทำความสะอาดทั่วไป

ส่วนนี้กล่าวถึงข้อมูลการทำความสะอาดทั่วไปที่สำคัญ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หรือความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องพิมพ์ ห้ามสอดใส่วัสดุปลายแหลมหรือวัสดุมีคมลงในเครื่องพิมพ์ ก่อนเริ่มกระบวนการทำความสะอาด ต้องปิดเครื่องพิมพ์ก่อนทุกครั้ง ใช้ความระมัดระวังขณะทำงานใกล้แถบฟันปลาฉีกกระดาษ เนื่องจากขอบมีความคมมาก
หัวพิมพ์จะร้อนมากหลังจากพิมพ์งานเป็นระยะเวลานาน รอให้เย็นก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาด
ในการทำความสะอาดหัวพิมพ์ ให้ใช้ปากกาทำความสะอาดของ Zebra (ไม่ได้แถมมากับเครื่องพิมพ์) หรือสำลีชุบแอลกอฮอล์ 90% เกรดที่ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น
ใช้สารทำความสะอาดที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้เท่านั้น Zebra Technologies Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สารทำความสะอาดอื่นๆ กับเครื่องพิมพ์นี้