การติดต่อฝ่ายให้บริการทางเทคนิค
การติดต่อฝ่ายให้บริการทางเทคนิค

การติดต่อฝ่ายให้บริการทางเทคนิค

หากเครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์ฉลากการกำหนดค่า หรือคุณพบปัญหาที่ไม่ได้กล่าวถึงในส่วน "การแก้ไขปัญหา" โปรดติดต่อฝ่ายให้บริการทางเทคนิคของ Zebra
โดยคุณจะต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:
  • หมายเลขรุ่น (ตัวอย่างเช่น ZQ220 Plus หรือ ZQ120 Plus)
  • หมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์ตัวนั้น (ดูได้ที่ฉลากขนาดใหญ่ทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์ หรือในรายงานฉลากการกำหนดค่าที่พิมพ์ออกมา) โปรดดูที่ ตำแหน่งของหมายเลขประจำเครื่องและ Product Configuration Code (PCC)
  • รหัสแบบผลิตภัณฑ์ หรือ Product Configuration Code (PCC) ซึ่งเป็นตัวเลข 15 หลักบนฉลากที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ ตำแหน่งของหมายเลขประจำเครื่องและ Product Configuration Code (PCC)