วิธีการทดสอบเพื่อหาสาเหตุของปัญหา
วิธีการทดสอบเพื่อหาสาเหตุของปัญหา

วิธีการทดสอบเพื่อหาสาเหตุของปัญหา

วิธีการทดสอบด้วยตนเองและเครื่องมือวินิจฉัยอื่นๆ จะให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสภาพของเครื่องพิมพ์ วิธีการทดสอบด้วยตนเองจะสร้างงานพิมพ์ตัวอย่างขึ้นมา และให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะช่วยบอกสภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์