การพิมพ์ฉลากการกำหนดค่า
การพิมพ์ฉลากการกำหนดค่า

การพิมพ์ฉลากการกำหนดค่า

หากต้องการพิมพ์การกำหนดค่าปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ออกมาเป็นรายการ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ ใส่สื่อสิ่งพิมพ์แบบ Journal (สื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีแถบสีดำพิมพ์ลงบนที่ด้านหลัง) ในช่องใส่สื่อสิ่งพิมพ์
 2. กดปุ่มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์ค้างไว้
 3. กดและปล่อยปุ่มเปิดปิดเครื่อง ขณะที่ยังกดปุ่มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์ค้างไว้ เมื่อการพิมพ์เริ่มต้น ให้ปล่อยปุ่มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์
  1
  การทดสอบหัวพิมพ์
  2
  บอกว่าเครื่องพิมพ์เป็น ZQ220 Plus หรือ ZQ120 Plus
  3
  หมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์
  4
  รุ่นเฟิร์มแวร์
  5
  แอดเดรสอุปกรณ์ Bluetooth
  6
  มีหน่วยความจำแบบแฟลชและ RAM ติดตั้งอยู่
  7
  มีแบบอักษร Resident ที่มนุษย์อ่านได้ติดตั้งอยู่
  8
  โหลดไฟล์ไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์แล้ว (รวมถึงแบบอักษรที่กำหนดขนาดไว้แล้วหรือแบบอักษรที่เพิ่มลดขนาดได้)