หน้าจอ LCD ว่างเปล่า
หน้าจอ LCD ว่างเปล่า

หน้าจอ LCD ว่างเปล่า

  • ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
  • ไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันใดๆ ไว้ หรือถ้าหากแอปพลิเคชันทำงานขัดข้อง ก็ให้โหลดโปรแกรมขึ้นมาใหม่