ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

  • เปลี่ยนสายเคเบิลที่เชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล
  • ตรวจสอบอัตราบอด