ฉลากพันกัน
ฉลากพันกัน

ฉลากพันกัน

  • เปิดสลักปลดหัวพิมพ์และฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์
  • นำสื่อสิ่งพิมพ์ออก และใส่กลับเข้าไปใหม่