ไม่สามารถเชื่อมต่อแบบ NFC ได้
ไม่สามารถเชื่อมต่อแบบ NFC ได้

ไม่สามารถเชื่อมต่อแบบ NFC ได้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ทโฟนอยู่ห่างจากไอคอนแตะสั่งพิมพ์ที่ด้านบนสุดของเครื่องพิมพ์ไม่เกิน 7.62 ซม. (3 นิ้ว)