ไฟไม่เข้า
ไฟไม่เข้า

ไฟไม่เข้า

  • ตรวจสอบว่าติดตั้งแบตเตอรี่ถูกต้องหรือไม่
  • ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามความจำเป็น
กำจัดทิ้งแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่ถูกต้องเสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องได้ที่ การกำจัดทิ้งแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์