พิมพ์ได้เฉพาะบางส่วน หรือมีบางส่วนหายไป
พิมพ์ได้เฉพาะบางส่วน หรือมีบางส่วนหายไป

พิมพ์ได้เฉพาะบางส่วน หรือมีบางส่วนหายไป

  • ตรวจสอบการจัดแนวสื่อสิ่งพิมพ์
  • ทำความสะอาดหัวพิมพ์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์และล็อคเข้าที่แล้ว