แบตเตอรี่เก็บประจุได้น้อยลง
แบตเตอรี่เก็บประจุได้น้อยลง

แบตเตอรี่เก็บประจุได้น้อยลง

  • หากแบตเตอรี่มีอายุมากกว่าหนึ่งปี เป็นปกติที่ประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟของแบตเตอรี่จะลดลงตามอายุการใช้งาน
  • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่
  • เปลี่ยนแบตเตอรี่