ฉลากที่ถูกข้าม
ฉลากที่ถูกข้าม

ฉลากที่ถูกข้าม

  • ตรวจสอบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อหาเครื่องหมายเซนเซอร์ที่บ่งบอกจุดเริ่มต้นพิมพ์ หรือช่องว่างระหว่างฉลาก
  • ตรวจสอบฉลากว่าไม่เกินพื้นที่พิมพ์สูงสุด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซนเซอร์ตรวจจับแถบหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับช่องว่างไม่ถูกปิดกั้นหรือทำงานผิดพลาด