การกำจัดทิ้งแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์
การกำจัดทิ้งแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์

การกำจัดทิ้งแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของเครื่องพิมพ์นี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ห้ามทิ้งส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์นี้รวมกับขยะอื่นๆ โดยไม่ได้ทำการแยกขยะ โปรดกำจัดทิ้งแบตเตอรี่ตามกฎข้อบังคับในท้องถิ่นของคุณ และรีไซเคิลส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือของเครื่องพิมพ์ตามมาตรฐานในท้องถิ่นของคุณ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่: zebra.com/environment
เมื่อแบตเตอรี่หมดสภาพแล้ว ให้ใช้เทปปิดขั้วแบตเตอรี่ก่อนที่จะนำไปกำจัดทิ้ง