วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการบำรุงรักษา
วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการบำรุงรักษา

วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการบำรุงรักษา

นอกจากการซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพจาก Zebra มาใช้แล้ว ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ตามที่แนะนำไว้ในส่วนนี้ด้วย รายการต่อไปนี้มีจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์นี้:
  • ปากกาทำความสะอาด (แพค 12 ชิ้น): หมายเลขชิ้นส่วน 105950-035