ตำแหน่งของหมายเลขประจำเครื่องและ Product Configuration Code (PCC)
ตำแหน่งของหมายเลขประจำเครื่องและ Product Configuration Code (PCC)

ตำแหน่งของหมายเลขประจำเครื่องและ Product Configuration Code (PCC)

ส่วนนี้อธิบายว่าสามารถดูหมายเลขประจำเครื่องและหมายเลข PCC ได้จากที่ไหนบนตัวเครื่องพิมพ์
ตำแหน่งของหมายเลขประจำเครื่องและหมายเลข PCC
1
บาร์โค้ดหมายเลขประจำเครื่อง
2
บาร์โค้ด PCC
เนื่องจากระเบียบข้อบังคับที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามและข้อจำกัดทางศุลกากร ผู้ประกอบเครื่องอาจไม่สามารถจัดส่งเครื่องพิมพ์ที่ซื้อในประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้ โดยอ้างอิงจากข้อจำกัดที่กำหนดโดย SKU ประจำภูมิภาค รหัสประเทศที่ระบุไว้ใน SKU ของเครื่องพิมพ์จะเป็นตัวกำหนดพื้นที่ที่สามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้