อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

สำหรับรายชื่ออุปกรณ์เสริมทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ โปรดเข้าไปดูที่ zebra.com/manuals โดยค้นหาคู่มืออุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์แบบพกพา แล้วไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ZQ220 Plus หรือ ZQ120 Plus ในคู่มือ หรือสแกนรหัส QR ต่อไปนี้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเข้าดูคู่มือ
อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์แบบพกพา