คุณลักษณะเฉพาะของแบบอักษรและบาร์โค้ดของ CPCL และคำสั่งต่างๆ
คุณลักษณะเฉพาะของแบบอักษรและบาร์โค้ดของ CPCL และคำสั่งต่างๆ

คุณลักษณะเฉพาะของแบบอักษรและบาร์โค้ดของ CPCL และคำสั่งต่างๆ

รายการ
ตัวเลือกที่มี
แบบอักษรมาตรฐาน
แบบอักษรเริ่มต้น FONTA.CPF - ESC/POS, บิตแมป 12x24;
แบบอักษรเริ่มต้น FONTB.CPF - ESC/POS, บิตแมป 9x17;
แบบอักษรเริ่มต้น FONTC.CPF - ESC/POS, บิตแมป 9x24;
GBUNSG16.CPF - SimSun, ภาษาจีนตัวย่อ บิตแมป 16x16;
GBUNSG24.CPF - SimSun, ภาษาจีนตัวย่อ บิตแมป 16x16;
แบบอักษรอื่นๆ ที่มีให้เลือก
SWIS721.CSF - แบบอักษรที่เพิ่มลดขนาดได้สำหรับ CPCL;
DEJAVU12.CPF - แบบอักษรที่กำหนดขนาดไว้แล้ว;
DEJAVU14.CPF - แบบอักษรที่กำหนดขนาดไว้แล้ว;
DEJAVU16.CPF - แบบอักษรที่กำหนดขนาดไว้แล้ว;
DEJAVU20.CPF - แบบอักษรที่กำหนดขนาดไว้แล้ว;
MUTOS16.CPF - Utah, ภาษาเวียดนาม, บิตแมป 16x16;
CTUNMK24.CPF - M Kai, ภาษาจีนตัวเต็ม, บิตแมป 24x24;
NSMTTC16.CPF - New Sans MT, ภาษาจีนตัวเต็ม, บิตแมป 16x16
บาร์โค้ดแบบเส้นตรง
Codabar (CODABAR, CODABAR 16); UCC/EAN 128 (UCCEAN128)
Code 39 (39, 39C, F39, F39C); Code 93 (93); Code 128 (128);
EAN 8, 13, 2 และส่วนขยายตัวเลข 5 หลัก (EAN8, EAN82, EAN85, EAN13, EAN132, และ EAN135); EAN-8 Composite (EAN8)
EAN-13 Composite (EAN13); Plessey (PLESSEY); lnterleaved 2 of 5 (I2OF5); MSI (MSI, MSI10, MSI1110); FIM/POSTNET (FIM); TLC39 (TLC39); UCC Composite A/B/C (128(Auto)); UPCA, ส่วนขยายตัวเลข 2 หลักและ 5 หลัก (UPCA2 และ UPCA5); UPCA Composite (UPCA)
UPCE, ส่วนขยายตัวเลข 2 หลักและ 5 หลัก (UPCE2 และ UPCE5);
UPCE Composite (UPCE)
บาร์โค้ดแบบ 2 มิติ
Aztec (AZTEC)
MaxiCode (MAXICODE)
PDF 417 (PDF-417)
รหัส QR (QR)
RSS-14 (RSS-Subtype 1)
RSS-14 Truncated (RSS-Subtype 2)
RSS-14 Stacked (RSS-Subtype 3)
RSS-14 Stacked Omnidirectional (RSS-Subtype 4)
RSS Limited (RSS-Subtype 5)
RSS Expanded (RSS-Subtype 6)
มุมการหมุน
0°, 90°, 180° และ 270°