คุณลักษณะเฉพาะของฉลาก
คุณลักษณะเฉพาะของฉลาก

คุณลักษณะเฉพาะของฉลาก

พารามิเตอร์
ZQ120 Plus และ ZQ220 Plus
ความกว้างของสื่อสิ่งพิมพ์
มาตรฐาน: 80 มม. +/- 0.75 มม. (3.15 นิ้ว +/- 0.02 นิ้ว)
*ทางเลือก: 76.2 มม. +/- 0.65 มม. (3 นิ้ว +/- 0.025 นิ้ว)
*ทางเลือก: 58 มม. +/- 0.65 มม. (2.28 นิ้ว +/- 0.025 นิ้ว)
*ทางเลือก: 50.8 มม. +/- 0.65 มม. (2 นิ้ว +/- 0.025 นิ้ว)
ความยาวของสื่อสิ่งพิมพ์
ต่ำสุด 12.7 มม. แต่ไม่เกิน 203.2 มม. (0.5 ถึง 8 นิ้ว)
ระยะห่างจากเซนเซอร์ตรวจจับแถบสีดำไปยัง Burnline ของหัวพิมพ์
16.57 มม. (0.65 นิ้ว) +/- 1.0/-0.6 มม. (0.03/-0.02 นิ้ว)
ความหนาของสื่อสิ่งพิมพ์
0.058 ถึง 0.1575 มม. (2.28 ถึง 6.2 มิล)
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดของม้วนฉลาก
50 มม. (1.97 นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนด้านใน
12.7 มม. (0.5 นิ้ว) มาตรฐาน
ตำแหน่งของเครื่องหมายสีดำ
เครื่องหมายสีดำของสื่อสิ่งพิมพ์แบบสะท้อนแสงควรจะอยู่ตรงกลางบนม้วนสื่อสิ่งพิมพ์
ขนาดของเครื่องหมายสีดำ
ความกว้างขั้นต่ำของเครื่องหมาย: 12.7 มม. (0.5 นิ้ว)
ความยาวของเครื่องหมาย: 2.4 ถึง 11 มม. (0.09 ถึง 0.43 นิ้ว)
*ต้องใช้ตัวเว้นระยะสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อสิ่งพิมพ์ทางเลือก