คุณลักษณะเฉพาะของหน่วยความจำและการสื่อสาร
คุณลักษณะเฉพาะของหน่วยความจำและการสื่อสาร

คุณลักษณะเฉพาะของหน่วยความจำและการสื่อสาร

พารามิเตอร์
ZQ120 Plus และ ZQ220 Plus
หน่วยความจำแฟลช
16 MB
หน่วยความจำ RAM
8 MB
การสื่อสารมาตรฐาน
USB 2.0
ตัวเลือกการสื่อสารไร้สาย
Bluetooth 5.0
ดูข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจำภายในเครื่องพิมพ์ได้ที่ การพิมพ์ฉลากการกำหนดค่า